Õhksoojuspumpade suur valik võib sulle esmapilgul parajat peavalu valmistada. Mõnede põhiandmete hindamine ja võrdlus hõlbustab siiski õhksoojuspumpade valikut ja aitab leida sobiva suuruse ja võimsusega energiatõhusa mudeli.

Vastupidav õhksoojuspump tagab pikaajalise kulude kokkuhoiu

Turul on alati ka seadmeid, mille funktsionaalsus ja vastupidavus meie kliimatingimustes on küsitav. Kõige madalama ostuhinnaga seade vastab harva meie tegelikele ootustele ja soovidele. Seetõttu tuleks soojuspumba soetamisse suhtuda kui pikaajalisse investeeringusse, kus esialgu veidi rohkem raha välja käies saavutate suurema kokkuhoiu pikemas perspektiivis ning pealekauba saate mitmeid kasulikke lisafunktsioone, mis odavatel seadmetel puuduvad.

Meie kliimatingimustele kohandatud kvaliteetse ja energiatõhusa õhksoojuspumba ostmisel teenib kõrgem ostuhind ennast tasa harilikult juba esimese talve küttekuludelt.

 

Kogenud tootja pakub parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Õhksoojuspumpade hindade võrdlemisel on soovitatav hinnata mitte ainult tehnilisi ja kasutusomadusi, vaid ka tootjaid ja edasimüüjaid. Tootja pikaajaline kogemus õhksoojuspumpade tootjana ja tehnoloogialiidrina on selge kvaliteedimärk, mis tähendab nii energia kokkuhoidu kui suuremat elamismugavust. Pikaajaline ajalugu ja tugev turupositsioon tagavad pideva tootearenduse ja tehnilise toe ka pärast garantiiaja lõppu.

 

SCOP peegeldab pumba kasutegurit

Õhksoojuspumpade energiatõhususe põhinäitaja on SCOP ehk õhksoojuspumba sesoonne soojustegur. SCOP-väärtuste võrdlemisel on oluline veenduda, et kõigi võrreldavate õhksoojuspumpade näitajad on antud vastavalt Põhja-Euroopa kliimavööndile.

SCOP väärtused jäävad tavaliselt vahemikku 3,5 kuni 5; suurem tegur näitab paremat efektiivsust. Tänapäeva parimad õhksoojuspumbad toodavad 1 kWh elektrienergiast üle 5 kilovati soojusenergiat.

 

Energiamärgis aitab võrrelda

Igal õhksoojuspumbal peab olema samasugune energiamärgis nagu näiteks kodumasinatel. Energiamärgis annab usaldusväärset ja võrreldavat teavet soojuspumba omaduste, jõudluse ja elektritarbimise kohta. Õhksoojuspumpadel on oma energiaklassid nii kütmiseks kui jahutamiseks. Parimad õhksoojuspumbad ületavad mõlemal juhul energiaklassi A nõuded.

 

VTT test annab otsustajale usaldusväärset teavet soojuspumba sertifikaat

Vastutustundlikud õhksoojuspumpade importijad lasevad oma tooteid testida VTT-s (Soome Riiklik Tehniline Uurimiskeskus). Uurimiskeskuse testid annavad usaldusväärseid andmeid erinevate õhksoojuspumpade energiasäästupotentsiaali kohta põhjamaistes tingimustes.

Kas teadsid, et parimad õhksoojuspumbad toodavad ühest kWh elektrienergiast rohkem kui viis kilovatti soojust? Mida suurem kasutegur, seda suurem kokkuhoid elektrikuludes!