Soojuspumba tõhusust iseloomustatakse sageli mõistega soojustegur (ingl. k. COP – coefficient of perfomance). See väljendab soojuspumba poolt ümberpumbatud ja kulutatud energia suhet. Soojuspump on seda tõhusam, mida suurem on kasutegur. Näiteks COP = 4 tähendab, et soojuspump, mis töötab tarbitava võimsusega 2 kW, annab meile soojusenergiat 8 kW.